Läster artikeln på tidningen Kollega 5-14 under rubriken “Mat & Hälsa” skrivet av Åsa Frisk;

Du är vatten!
En vuxen människa består till ca 65 % av vatten. För nyfödda är det 75 %. Det gör att vi inte klarar oss länge utan vätska. En gamma tumregel (red. bl a i militära används denna regel) för hur länge människan kan fungera oberoende av sin omgivning är 3 min utan luft, 3 dgr utan vatten och 3 veckor utan mat.3 liter vatten om dagen
En vuxen konsumerar uppemot 3 liter vätska om dagen. Det varierar efter vikt, hur varmt de är och hur mycket vi svettas. Ungefär hälften kommer från vår kost och därtill bildas ca 2,5 – 4 dl vid förbränning av protein, fett och kolhydrater. Det återstår för oss att dricka ungefär 6-8 glas/dag.
Vätskebrist
Bara några % vattenbrist får oss i obalans och försämrar kroppens funktioner. Törst är ett naturligt tecken på vätskebrist. Låg vattenkonsumtion leder till trötthet, sämre intellekt, sämre koncentrations- och prestationsförmåga. Andra sympton vid allvarlig vätskebrist kan vara huvudvärk, yrsel, illamående, kramper och stickningar i musklerna.

Det här används dricksvattnen till
Vattnet från vattenverket används till hygien, toalettspolning, bassängbad och industriproduktion. Varje dygn använder vi genomsnitt ca 160 liter vatten fördelat på följande sätt;
10 liter för mat och dryck
30 liter för toalettspolning
30 liter för disk
20 liter för tvätt
60 liter för personlig hygien
10 liter för övrig användning

Pengar att tjäna
Kran vatten är uppemot 1000 ggr billigare än förpackat vatten. Genomsnittspriset för 1 liter kranvatten i Sverige är 3 öre.
Genomsnittspriset på förpackat vatten kan vara uppemot 40 kr/liter.

Är din dusch snål?
Testa om din dusch är snålspolande genom att fylla en 10 liters hink och mäta hur lång tid det tar. Om det tar 50 sekunder för din dusch att fylla ger dusch munstycket 12 liter/minut. Då är det dax att byta till en snålspolande duschmunstycke.

Varför ser vattnet vitt ut när det kommer ur kranen?
Orsaken är att det finns små, små luftbubblor i dricksvattnet. Om du fyller ett glas med vatten och låter det stå någon minut flyter luftbubblorna upp till ytan och vattnet blir klart.