Nästan 30 procent av världens befolkning är överviktiga eller feta. En ny studie visar att inte ett endaste land har reducerat deras fetma problem på 33 år trotts fokus på problemet. Forskarna menar därför att det stora fetma problemet världen över kräver global insats nu med detsamma!

Övervikt och fetma är ett enormt folkhälsoproblem som ökar lavinartat över hela världen. Faktum är att inte ett enda land har lyckats vända den negativa trenden på över 30 år, visar en alarmerande ny studie. Forskarna varnar för att radikala globala insatser måste sättas in nu för att hejda den pågående fetmaepidemin.

Närmare 30 procent av jordens befolkning klassas idag som överviktiga eller feta. Mellan 1980 och 2013 steg andelen överviktiga vuxna män från 29 procent till 37 procent. För kvinnor gick kurvan upp från 30 till 38 procent under samma period. Med andra ord har fetmaproblemen accelererat rejält de senaste decennierna.

Läget är med andra ord akut. Trots omfattande kampanjer och politiska ambitioner för att motverka de negativa hälsoeffekterna av ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet finns det inte en enda “succéhistoria” att visa upp. Inget enskilt land har lyckats vända utvecklingen mot en sundare folkhälsa.

Övervikt och fetma ökar risken för en lång rad allvarliga åkommor som hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, vissa cancerformer och mentala åkommor. De samhällsekonomiska kostnaderna för vården är också enorm.

Enligt forskarna krävs det därför samordnade, långsiktiga och regelrätta befolkningsinsatser som involverar alla världens nationer. Strukturella förändringar inom livsmedelsproduktionen, nationell märkning av näringsinnehåll, bättre tillgång till hälsosam kost och mer motion måste bli en globalt övergripande prioritet.

Vetenskapen har talat – fetma läget är akut och alarmerande. Nu återstår att se om världens länder har viljan att gå samman i en gemensam kraftansträngning för folkhälsan. En sak är säker – fortsätter det som nu kommer de negativa konsekvenserna bli förödande.