Ja, då har man varit föreningens första Styrelse ordförande för “BRF Välbehaget” under ett år!

Valde själv att inte fortsätta eftersom det tagit mycket av min tid med familjen och fokus på mitt nästa steg i livet vad gäller jobb.
Men det har definitivt varit en väldigt intressant period att vara första ordförande i en nystartad förening för ett hus som är miljömärkta enligt de nya normerna.

Vår förening är en större sådan med 225 lägenheter, och drivs lite som ett företag. Det intressanta är att det finns två typer av boende, de som fullt förstår att de är i ett kollektiv där vi tillsammans har ansvar för huset, och en liten del som uttrycker dem som om att de är hyresgäster.  Har inga belägg att de är så, men den känslan får jag när vi läser deras frågor.

Jag har också mött många intressanta personer som varit med i styrelsen, och några kommer jag nog hålla fortsatt kontakt med.

Styrelsens medlemmar har varit väldigt engagerad och energiska, och så har även suppleanterna faktiskt. Och vårt beslut att ha med suppleanterna redan från början i alla möten var ett av de bättre besluten. Dessutom vill jag att alla styrelsemedlemmar skulle ha en backup hos suppleanterna så att om någon behövde avgå fanns det snabbt någon som kunde ta över efter ordinarie ledamot.

Nämnas kan väl att vi har haft många frågor på vårt bord, som som att det var en del problem med inbrott i garaget.
Till slut tröttnade Styrelsen och vi satte in kameror. Dessa har redan bilder på tjuvarna och detta material har lämnats till polisen.

Föga anade jag att jag själv var tvingad till att missa de sista mötena pga. både familj och jobb, men det är svårt att veta sådant innan det faktiskt är ett faktum och händer.Jag talade med den kommande ordföranden och han verkar vara en bra man med både moral och etik, så det kändes tryggt att lämna över till honom nu.