Läser Dagens Nyheter torsdagen 2014-08-21 om Alfred Nobel (f 1833-10-21, d 1896-12-19) av journalisten Per Mortensen.

Väldigt många känner till hans Nobelpris, men det är intressant hur det skapades. Men framför allt hur det vändes till något riktigt bra.
Faktum är att Nobel skapade sin förmögenhet genom dynamit, kanoner, ammunition och vapen, men hade också annan verksamhet. Över 350 patent togs också under åren.

Bland annat gavs gruvindustrin och byggnation stora fördelar pga dynamitens tillkomst. Nobel blandade nitroglycerin med porös kiselgur och fick då en avsevärd mindre riskfylld produkt för användaren och väldigt lönsam för honom.
Fabriker skapades i USA, UK, Frankrike , Schweiz, Italien, Tyskland och underbolag i Asien, Australien, Syd- och Centralamerika. Inom koncernen fanns ett trettiotal bolag världen över.
Vid hans sista år 1896 då han levde i San Remo hände dock det mest intressanta enligt mig. Han skapade en fond där huvuddelen av hans avsevärda ekonomiska tillgångar testamenterades med syfte att dela ut till dem; “som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nyttan”. Områden som han bestämde var och är än idag; fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fredspris.
Avkastningen från förmögenheten är det som delats ut sedan 1901 på hans dödsdag 10 december. Och hittills har det delats ut 561 gånger till 876 nobelpristagare (personer/organisationer).
Bra att det blev bra till slut även om det byggde på fel grund i början.
Tyvärr har det alternativa Nobelpriset inte lika stor spridning; Right Livelihood Award som instiftades av Jakob von Uexkull för att uppmärksamma och stödja insatser för mänskliga rättigheter, fred och miljövård.