Läste DI artikeln fredagen den 16 januari 2015 av journalisten Kim Lundin, om att samtidigt som klimatlarmen blir allt skarpare ökar Vattenfall sina utsläpp av växthusgaser.

Klimatproffessorn Johan Rockström säger att 2015 kommer bli ett ödesår eftersom klimatmötet i Paris och nya mål i FN där 200 stats- och regeringschefer kommer sätta riktningen på många år framåt.Detta trots att statens kraftjätte länge utpekats som Europas värsta miljöbov och har lovat sänka utsläppen?!
Medan Sverige i övrigt har lyckats sänka utsläppen med 1,6 miljoner ton fortsätter alltså helstatliga, dvs “vårt”, Vattenfall att släppa ut enorma mängder koldioxid, senaste siffrorna uppgick till 88,4 miljoner ton (2013). En ökning på 4 procent. Därmed släppte vårt eget bolag ut dubbelt så mycket som Sveriges samlade utsläpp, 45 miljoner ton.

Orsaken är att det finns nya fossileldade (brunkol) kraftverk i Tyskland, säger Vattenfalls strategichef Tomas
Björnsson. Vattenfall har de senaste åren satsat ytterligare tiotals miljarder kronor på ännu fler kol- och gaseldande kraftverk.
Men Strategichefen utför bara det som ledningsgruppen godkänt och ytterst ansvarig är VD Magnus Hall. Han tycker “Det är inte bra att utsläppen ökar”, men det är ju i strid mot Vattenfalls egna mål eftersom de ökar utsläppen av koldioxid.

Brunkolsgruvorna blev en het valfråga i valrörelsen 2014, och det har gjort att försäljning av brunkolsverken ska säljas “om regeringen ger klartecken”, enligt Magnus Hall. Han säger dock att tillväxten ska främst ske inom förnyelsebar energi, bl a vindkraftverk, där de satsar många miljarder kronor.

Vattenfall ska nu skapa en ny organisation och bli mer europeiskt. Jag hoppas då bara att Vattenfall blir bättre på att lyckas nå sina mål, för hittills har det varit katastrof.

Jag som svensk blir besviken och bedrövad att man inte har en bättre företagskultur som ser till att man skapar ett mer hållbart och långsiktigt statligt företag. För hur det nu än är så är det statligt = du och jag äger det.

Tänk om jag skulle få den utmaningen att hjälpa Vattenfall att bli ett modernt företag där värdegrunderna var att se till att hållbarhet (sustainability) skulle vara överst på dagordningen och att man skapade mål som Sveriges befolkning kunde vara stolta över?
Vore en fantastisk utmaning och jag skulle ta den direkt om tillfället gavs!