I DI 2014-04-15 på sidan 16 läser jag en artikel av Jenny Hedelin om att “Skuldexplosion bromsar Kina”. Kinas ekonomi kommer vara under hård press under de kommande åren konstaterar det kinesiska superdepartementet NDRC. Ett tillväxtmål på 7,5%. Kinas premiärminister Li Keqiang kommer inte använda sig av några kortsiktiga stimulansåtgärder för att få fart på deras ekonomi. Tidigare under finanskrisen 2009 gjordes stora stimulanspaket vik´lket resulterat idag till överkapacitet och växande dåliga lån.
Planerade skattesänkningar för mindre bolag, budget bostäder och järnvägssatsning ska flyttas fram i tiden. Kinesiska affärsmagasinet Caixin talar om “dåliga lån” och de steg med 63 miljarder under de januari-februari i år, och verkar vara en trend som håller i sig.I DI 2014-03-26 går det läsa att inflyttningstakt till städerna kommer minska med 1/3 under kommande år och därmed också bromsar tillväxten. Kinas urbana befolkning väntas öka med 6,3% från tidigare 9,4% under de senaste 7 åren. “Under de senaste 30 åren har bönder blivit fabriksarbetare, vilket gett tillväxt” konstaterar Ken Peng, investeringsstrateg på Citigroup i Hong Kong. Sedan 1995 uppges över 300 miljoner kineser lämnat landsbygden för att flytta till städer. Att lika många till ska komma till städerna ger ett faktum att det kommer förvärra miljönproblemen enormt. Enligt Världsbanken förbrukar Kinas 731 miljoner storstads invånare 3 gånger så mycket energi som på den kinesiska landsbygden

Personligen tror jag också att vi måste lägga till en komponent och det är ett gott ledarskap. För i min värld måste man leda denna utveckling med ett utvecklande ledarskap (Transformational Leadership).