Läste en DI artikel 2014-04-14 om att ”Årjäng är det nya Kina” av Hanza’s VD och koncernchef Erik Stenfors. Han säger att; ”Ska Sveriges tillverkningsindustri kunna konkurrera internationellt måste löneskatterna justeras rejält”. Oavsett politisk ståndpunkt är jag inte säker på att det är långsiktig lösning, men det han säger sedan är mer intressant.

För Erik säger att pendeln har redan svängt i USA där flera företag tar hem produktionen från Kina. Orsaken är enkel, bolagen vill förenkla tillverkningskedjan. I dag får många produkter bila, flyga, och åka båt mellan olika fabriker för att nå användaren. Genom färre och närmare fabriker ökar flexiblitet, minskad miljöpåverkan och totalkostnaden blir dramatiskt längre. Men i Sverige fortsätter vi vi att flytta ut jobben, trots att det inte alltid är rationellt. I en rapport från Montell & Partners visar att utflyttningen många gånger beror på rent flockbeteende snarare än logik. Erik Stenfors talar också om att man jobbar tillsammans. Detta gillar jag! I värmlänska Årjäng har beslutsfattare i kommunen med lokala banken tagit avgörande ansvar och stort engagemang under företagens tillväxt. Varför inte göra detta för hela Sverige? Vi har mycket mark och lokaler på landsbyggden, kompetent arbetskraft och den Europeiska marknaden är nära. ”Landsbyggdsmodelen” kan ge nya jobb, ökade skatteintäkter för skola, vård och omsorg.

Personligen tror jag också att vi måste lägga till en komponent och det är ett gott ledarskap. För i min värld måste man leda denna utveckling med ett Utvecklande Ledarskap (Transformational Leadership).