Läste Metro 2015-02-16 där de diskuterade om dricks skriven av journalisten Elin Swedemark. Och den frågan var nyligen väldigt intressant när vi satt på vår favorit restaurang Restaurang China nyligen.

Dricks är en frivillig betjäningsavgift till servicepersonalen. Ordet kom vid 1500-talet och från det tyska “trikgeld” och betyder dryckespengar, dvs att man bjöd de anställda på ett glas öl eller brännvin.

Dryckesjournalisten Anna Norström tycker att man ska ge dricks, men samtidigt vet man inte om det kommer servitrisen/servitören till godo. Många gånger när man betalar med kort går det rakt ner i restaurangägarens ficka istället.

Universitetslektor Paula Mulinari håller på med en studie om dricks och säger att i Sverige är, till skillnad från många andra länder, dricksen inte den största inkomsten. Men med ökad otrygghet och tillfälliga anställningar kan dricksen börja bli en viktigare del. Under de senaste 10 åren har hon sett att frågan diskuteras mer och mer och mycket beroende på att vi ökar denna typ av tjänster.

Jag kan hålla med facket också eftersom arbetsgivaren säger att “vi behöver inte öka era löner för att ni får ju dricks”.

Och om man nu ger dricks, kommer nästa svåra fråga; hur mycket dricks ska man ge? Ska man runda av uppåt, ge 10% eller rent utav inget alls? Dricks i Sverige är oftast kutym att ge 10%. Vanligt är dock att runda av till en jämn summa. Men samtidigt säger man att det är bättre inget än lite. Det kan alltså vara bättre att inte lämna något än att lämna mycket lite. Den som inte ger något kanske signalerar missnöje med servicen?

Variationen är stor i olika länder och för att förstå lokal kutym är ett tips att kolla med landets turistbyrå. Hur mycket dricks varierar nämligen. I USA förväntas det att man ger minst 15-20% och i vissa länder är det oartigt att lägga kvar småmynt.

I Kina och Japan kan det till och med vara oartigt att lämna dricks. Så när vi är på vår favorit restaurang China resonerar jag som så; att eftersom restaurangen gärna vill efterlikna så mycket som möjligt den kinesisk kulturen, så ska vi alltså inte ge dricks, men nu är oftast serveringspersonalen inte kineser, så då kommer man in ett nytt dilemma naturligtvis!

Ok, så nu har jag inget regelverk att hålla mig till? Vad gör man då… Jo, då får man vara lite innovativ och komma på sin egna lösning kanske, när alla andra inte vägleder en. Så jag resonerar som följer; vi är stamgäster (utan några förmåner eller rabatter) så indirekt säkrar vi deras löner att genom att ofta komma dit, och därför gynnar vi att deras arbetsplats/restaurang fortlever.

Känns som man skapar en distans till människan genom att ge dricks. Kan vi inte bara avskaffa dricksen och ge service personalen lön som har en vettig nivå och slippa diskussionen om dricks överhuvudtaget? Då blir det istället en schyst lön, och ett ordentligt tack istället kanske mer uppskattat av servicepersonalen?