Läste ”Fem åtgärder som ger industrin ny fart” – NyTeknik, och detta är ju väldigt intressant vad man  tycker är viktigt för att Sverige ska få en nyindustralisering.

Om man kokar ner allt detta till en kärna så ser jag att ledarskap är definitivt en viktig del i vår framgång som nation. Men ofta något som man inte talar om, mer än att man tycker kompetens är en viktig del för företagens utveckling.

Har vi då inte moderna och kompetenta ledare som förvaltar dessa kompetenser på ett bra sätt, så är det dock som att slänga pengarna i sjön enligt mig. Så jag hoppas att vi tillsammans tänker till och kanske tar steget att se ledare som en yrkesroll.

För det är först då som det kommer synas tydligt vilka som är kompetenta och duktiga ledare. Ledare utan prestige och status, men som brinner för att utveckla människor och därmed skapa livskraftiga företag.

Företag kommer förändras i framtiden. Den nya generationens medarbetare behöver andra delar än vi sett tidigare.

Generation Y vill ta ansvar, ha stor frihet, attraheras av värdegrunder, vill ha förnyelse. Och huvudanledningen till varför Gen Y slutar på arbetsplatsen (enligt forskarrapporter) är:

– Otillfredsställande ledarskap

– Dålig företagskultur

För Gen Y värdesätter en välfungerande feedbackkultur inom det egna teamet och företaget generellt.

Feedbackkulturen nämns som en av de starkaste motivationerna, och vad ställer det då för krav på oss ledare är ju intressant att fundera på…

Men transaktionellt ledarskap som ni förstår är helt chanslöst! Hur blir det då med våra svenska företags som både har kanske upp till 80% av detta ledarskap och premierar just det ledarskapet?

Tänk om Transformellt ledarskap kom in i våra styrelser!