Paradigmskiftet som händer på arbetsmarknaden. Har ledarskapet ställt om för att möte det? Jag tror inte det!

Det som kommer ske när generation Y (1980-/1990-talisterna) blir en majoriet på arbetsmarknaden är att vi kommer se en helt ny inställning på anställda. Idag väljer unga människor inte längre företag. De väljer miljö, chefer och kollegor som en ledarkonsult på Mason Interim Management sa, och jag håller med fullt och fast.

En av de viktigaste delarna hos anställda och konsulter är att det finns engagemang och därmed släpper man också loss en hel del energi. Denna energis baksida är att det kan skapa samarbetsproblem och oenigheter kring rutiner, enligt en artikel i DN 2014-03-19 skriven av journalisten Caroline Englund. Fackförbundet Ledarnas Cecilia Åkerblom har forskat om unga ledares utveckling, och förmågan att lösa konflikter är en avgörande egenskap i chefsrollen. Som chef ska man inte undvika konflikter. Att ha olika uppfattningar skapar dynamik och ett öppet klimat.

En undersökning gjord av tidningen Chef visade sig att hälften av landets chefer har haft konflikt med någon på sin arbetsplats den senaste månaden. Men samtidigt gäller det att inte fokusera på själva konflikten utan istället som ledare försöka skapa ett positivt arbetsklimat. Undersökningen visar att 20% av konflikterna handlade om arbetssätt eller rutiner och 13% om produktivitet. Miljöer som organisationsförändringar och finansiellt tuffa tider ökar konflikter.

Cecilia har också frågat chefer som har haft konflikter med sina överordnade chefer, och den största orsaken till konflikter mellan dem var oenighet om strategier, mål, mandat eller budget. Chefer som hanterar konflikter aktivt bidrar till en konstruktiv kultur i organisationen och bättre arbetsmiljö. Men om vi har chefer som kommit från en specialist roll och har lite intresse för ledarskap finns risken att de inte tar tag i konflikterna vilket i förlängningen kan leda till utbrändhet eftersom det skapas frustration som inte tas hand om. Så chefer som också är intresserade ledare och med mod är troligtvis den bästa lösningen på bra arbetsklimat.

Och hur kommer detta påverka att vi troligen kommer ha en arbetsmarknad som bygger kanske mer på kompetenser som finns i en pool och utnyttjas där det behövs. Jag tänker naturligtvis på bemanningsbranschen. Detta är också en tydlig trend, men kommer det i förlängningen bli så att vi regsitrerar våra styrkor och sedan nås av olika jobb löpande?

A ndelen bemanningsanställda utgjorde 2013 1,5% av alla sysselsatta i Sverige, enligt Branschens Arbetsgivarorganisation (DN 2014-03-19, Ekonomi sidan 24 av Erik Olsson/TT). 1,5% kan tyckas lite, men det är i ca 70 000 anställda.

Enligt Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen, tenderar uppdragstiderna bli allt längre. Från tidigare använd till att täcka tillfälliga arbetstoppar, sjukdom eller semester anlitas nu bemanningsföretag allt oftare för komplexa arbetsupgifter, exempelvis sköts en hel avdelning på Karolinska sjukhuset av ett bemanningsföretag.

I Svenska Dagbladet Karriär kolumn 2014-02-09 gick det att läsa att personalchefer lockar ofta med sunda företagsvärderingar och bra arbetsmiljö, mendan arbetssökande bryr sig mest om löner, förmåner och gott ledarskap. Det visar en undersökning Poolia genomfört bland 500 personalchefer och 1000 arbetssökande.

Det stod också om Tidningen Chef’s artikel om att trendspanare förutser plattare organisationer, där medarbetarna i allt större

utsträckning leder sig själva.  Doktor i Industriell ekonomi på KTH, Fredrik Lagergren, säger att ungdommarna kommer ha ett mer naturligt förhållningssätt när det gäller att leda eller bli ledda på grund av deras uppväxt med nätspel där de i tusentals timmar har haft spelsamarbete på nätet.

Har vi då något nytt som händer vad gäller ledarskap? Nej, det tror jag inte alls, men kanske en trendbrytning. Transformella ledare har funnit, men har inte fått komma upp på styrelseborden och dagordningen. Och har det av någon orsak så har man nog skyndsamt fortsatta till nästa punkt på dagordningen. För att det inte var bra? Nej, troligen mer att de inte förstod innebörden.

Det slog mig när jag lyssnade på Janne ”SAS” Karlsson för en tid sedan, att ledarskapet han då sa, på 1980-talet, är fortfarande inte implementerat. Fast SAS visade vägen. Samma sak med ABB och Percy Barnevik som enligt mig hade ett gott ledarskap, men kanske inte fullt ut Transformellt (Percy hade stort kontrollbehov).

Och jag läser om Ingvar Kalprad där han säger; Lyssna på dina medarbetare. I sin bok ”Guldklockans tid” ger han följande ledarskapsråd;

– Ingen är perfekt, allra minst du. Anställ personal som är bra på det som du är dålig på.

– Brinner du för jobbet som chef? Då vet du också att arbetsdagen inte tar slut efter åtta timmar.

– Du som chef ansvarar för besluten, men för att fatta dem måste du lyssna på personer runt omkring dig.

– Du måste se till att alla på företaget vet vilken roll de har och hur viktig de är. Det utgör grunden för trivsel.

– Kritik ska föregås av något positivt och du som chef måste vara ett motiverande och gott exempel.

– Var aldrig nöjd. Blir ni nöjda slutar ni att utvecklas, så stanna aldrig helt.

– Var inte rädd för att göra fel. Misstag kan innebära lärdommar och framgångar.

Jag håller med om många av dessa råd utom kanske den om kritik, men hur många har sagt detta i styrelserummen? En sak är säker i alla fall det har sagts för sällan…

Det finns även ”nya ledare” som har sett framgången med ett utvecklande och gott ledarskap. Marknadsdirektören Magnus Nylén fyrdubblade omsättningen på sin avdelning. Genom att bara ge medarbetarna fria händer. Han såg sin uppgift i gruppen att vara koordinerande och se till att produkterna inte krockar med varandra. När medarbetarna får härja fritt blir beslutvägarna korta, de har full kontroll på råvarorna, logistik, marknadsföring och försäljning.

Låter för bra? Det är det inte! Jag har gjort detta under hela min 25-åriga tid som ledare, och jag har sett att det fungerar! Då kommer ju den självklara frågan; Varför går då inte alla bolag över till utvecklande ledarskap?

Det tänkte jag skriva mer om i kommande blogg…