Arbetsmarknaden står definitivt inför en ny förändring, och Interim Management är en del av den. Det har blivit ett intressant alternativ i karriären där duktiga ledare kan testa sitt ledarskap. Det är en spännande tid och interimchefer ger troligen svenskt näringsliv den flexibilitet och spetskompetens som behövs för att klara utmaningarna under de närmaste åren. Speciellt vid utlandssatsningar, nyetableringar, omorganisationer, ökat kompetensbehov och akut ledningsbehov.

Enligt Mason Interim Managment  står den största ökningen av interimchefer i åldersklassen 40-45 år samtidigt som ålder 60+ står för den största minskningen.

Men marknaden i Sverige är fortfarande omogen och marknadspenetrationen är mycket lite mot totalmarknaden. Och jämför man med Storbritannien är andelen förmedlade uppdrag genom Interim Management bolag i UK knappt 50% i en förhållandevis mogen marknad. Via sociala media är än så länge mycket liten, 1 %. Den personliga kontakten, mötet är där som den största förmedliningen sker.

Tydliga trender är att mer Change Managment behövs generellt i ledarrollen och operativa förändringsledare som genomför strategiska beslut. En internationell trend i uppdragen blir i 3-steg; förstudie, interimchef, rekrytering.

Deras egenskap bör vara att de är tydlig ledare med hög kompetens och erfarenhet, stark egen drivkraft, kommer snabbt in i uppdraget, självgående från första dagen och trygga i sin ledarroll.

75% av anlitande bolag anser att högre utbildning inte är nödvändig och att 60% anser att de inte behöver kompetens inom bolagets bransch. 82% av bolagen väljer interimschefer som är äldre än 40 år.

Men många duktiga ledare sållas bort av rekryteringskonsulter på grund av sin ålder, utan att deras kompetenser för befattningen har utvärderas. Deras sätt att rekrytera är ålder och bakgrund i branschen viktiga faktorer, med 80% kompetens att lösa uppgiften och 20% för att utvecklas vidare i organisationen.

Så frågan kanske blir när förändras rekryteringsbranschen att bli mycket mer lyhörda för att faktiskt anställa en ledare, inte en specialist som blivit chef?