Att införa en feedbackkultur syftar till att involvera ledningsgruppen, HR-avdelningen, chefer och medarbetare. Det är inte enbart en chefsfråga, det är en organisationsfråga.

En utvecklingskultur

Feedback, på rätt sätt, är ett kraftfullt verktyg för att utveckla individer, grupper, processer, samarbeten, relationer och hela organisationen. Feedbackkultur innebär att kunskap om feedback och en vilja att ge och be om feedback finns i gruppen eller i organisationen. Det handlar om att inte fastna i en traditionell bedömningskultur, utan att införa en utvecklingskultur.

I en bedömningskultur värderar man och bedömer varandra, till skillnad från i en utvecklingskultur där man konstruktivt bidrar till varandras utveckling.

Många chefer är medvetna om att de behöver utveckla sina färdigheter i att ge konstruktiv feedback, och förvånansvärt många medarbetarundersökningar visar att medarbetarna inte upplever sig få den feedback de anser sig behöva för att utföra sina arbetsuppgifter, en win-win situation där individer och grupper utvecklas i positiv riktning.

Kännetecken för en feedbackkultur:
Chefer och ledare

• Ber om och tar emot feedback på ett konstruktivt sätt
• För dialog kring önskad feedbacken som ges till medarbetare
• Följer upp och säkerställer att feedback ger önskad effekt

Medarbetare

• Ber om och tar emot feedback på ett konstruktivt sätt (till chefer såväl som till kollegor)

Organisationen

• Har instrukturerat feedback som en naturlig del av vardagen
• Mäter chefer och ledares förmåga i att ge, be om samt ta emot feedback
• Belönar förmågan att ge, be om och ta emot feedback
• Är tydliga med att en feedbackkultur är avgörande för framgång