Visste du att dina medarbetare själva kan producera ett ämne som ger mindre stress och genererar bättre resultat? Hormonet heter Oxytocin och du som ledare kan hjälpa till att trigga produktionen. Läs vad forskningen säger och hur du får det att hända.
Casual business people raising hands in circle in sunny office meeting
Kroppsegen substans hjälper oss med antistress

En kroppsegen substans som kan minska rädsla, aggressivitet, stress, ångest, depression och smärta, som är avslappnande och stärker dina relationer? Det låter nästan för bra för att vara sant, men det finns ett sådant hormon hos oss människor. Och med några enkla ledarbeteenden kan du öka oxytocinnivån hos just dina medarbetare. Nyckelordet är tillit. Så snart vi har nära kontakt med någon vi har förtroende för och som vill oss väl triggas kroppens produktion av antistresshormonet oxytocin. Personer som har högre halter av oxytocin i blodet, känner sig mindre stressade och upplever en högre grad av välbefinnande. Medarbetare som mår bra, presterar bra. Oxytocin kan alltså bli en vinnande faktor i din organisation.

Kopplingen mellan tillit och prestation enligt forskning

Genom att skapa tillit i organisationen når du otroliga resultat. Forskning visar att självupplevd stress sjunker med 70%, medarbetare upplever arbetet som 27% mer meningsfullt och personalomsättningen minskar med hela 69% när vi mår bra på jobbet. Neuroledarskapsforskaren Paul Zak har i en av sina studier tittat närmre på hur du som ledare kan göra att dina medarbetare trivs bättre, vill prestera och vara en del av teamet. Vi bjuder på 8 ledarbeteenden som gör skillnad.

8 tips till ledare för att skapa tillit

Kan du skapa tillit i din grupp? Svaret är ja. Det finns åtta nyckelbeteenden som har stor inverkan på människors känsla av meningsfullhet och sammanhang. Paul Zak benämner dem efter bokstäverna i ordet oxytocin.

1. Hyllningar (Ovation)

När du uppmärksammar och ger snabb återkoppling och beröm till andra för deras insats, utveckling och resultat skapar du härliga ringar på vattnet. Positiv förstärkning av de beteenden du vill se mer av fungerar dokumenterat bättre som förändringsagent än negativ återkoppling som kritik och straff.

2. Förväntningar (eXpectations)

I betydelsen att du kommunicerar tydliga och utmanande mål, ger kontinuerlig feedback och följer upp resultat. Många ledare upplever sig som jobbiga och elaka när de ställer krav, men positiva förväntningar – i kombination med resurser för att kunna lyckas – skapar tillit mellan dig och dina medarbetare.

3. Avkastning (Yield)

Avkastning, vinst eller utbyte. Tolkningen är att när du som chef litar på medarbetarens beslut och självständighet, och ser på misstag som möjligheter till att lära. Då genereras vinst både ekonomiskt, relationellt och individuellt. Heja!

4. Överför erfarenhet (Transfer)

Det är en konst att se till att alla talanger och färdigheter som finns i teamet utnyttjas. Att uppmuntra självständighet och personligt ledarskap skapar handlingskraftiga team. Om du dessutom lyckas skapa trygghet vad gäller att dela med sig av kunskap och erfarenheter, vinner alla i teamet på det. Du som ledare sätter normen för utbyte i teamet, och bör föregå med gott exempel både genom att dela med dig av dina egna färdigheter – och genom att vara ödmjuk nog att be om att få ta del av medarbetarnas.

5. Öppenhet (Openness)

Betyder precis det du tror: När du som ledare är transparent, delar idéer, information och söker och uppmuntrar andras inspel, bygger du också tillit. Men tänk personlig – inte privat. Professionell öppenhet handlar inte om att utförligt redovisa ditt privatliv, utan om att visa att du inte har något att dölja.

6. Omtanke (Caring)

I organisationer med hög grad av tillit bryr du som chef dig om dina medarbetare på riktigt. Du visar omsorg och hänsyn till alla i teamet. Att känna sig omtyckt på jobbet skapar positiva förutsättningar för bra samarbete och är ett effektivt vaccin mot alla stressrelaterade problem på jobbet.

7. Investera (Invest)

Som ledare investerar du tid i att utveckla dina medarbetares talanger, identifiera deras styrkor och möjligheter att växa samt stödja kontinuerlig utbildning och utveckling på jobbet. Varje investerad minut eller krona betalar sig många gånger om och skapar en positiv spiral som ökar det otroligt viktiga förtroendekapitalet mellan dig och ditt team.

8. Naturlig (Natural)

En ledare som är naturlig och äkta bygger tillit. Om du har integritet, är konsekvent och ärlig, och dessutom är öppen med dina egna brister och villig att be om hjälp – då visar du dig inte bara mänsklig, utan sätter standarden för hela teamet.

“Puts employees first, customers second and the shareholders third because they see the wonders engaged employees can make in an organization”…this is employee engagement way.
– Richard Branson