Var på seminarie på Astrakan Utbildning 2018-09-28 och lyssnade på Nudging.

Nudge är ett begrepp inom beteendevetenskap, politisk teori och ekonomi som föreslår positiv förstärkning och indirekta förslag som sätt att påverka beteende och beslutsfattande för grupper eller individer. Och heuristik betyder läran om människansbeteende, tankar, känslor och samspel med andra människor.

Nudging konceptet har påverkat brittiska och amerikanska politiker. Flera nudge verksamheter finns runt om i världen på nationell nivå (Storbritannien, Tyskland, Japan och andra) samt på internationell nivå (t.ex. OECD, Världsbanken, FN).

Ordet  “nudge” kommer från engelskans “knuff” – att vänligt putta någon i rätt riktning. Nudging som metod handlar om att påverka folks beteende i en önskvärd riktning utan att använda piska eller morot. Inte heller läggs valalternativ till eller tas bort. Istället arrangeras valsituationen så att det blir lätt att göra rätt.

Så en nudge gör det mer sannolikt att en individ kommer att göra ett visst val, eller uppträda på ett visst sätt, genom att ändra miljön så att automatiska kognitiva processer utlöses för att gynna det önskade resultatet.

En persons beteende är inte alltid i linje med sina avsikter. Det är allmänt känt att människor inte är helt rationella varelser, dvs människor kommer ofta göra något som inte är i eget intresse, även när de är medvetna om att deras handlingar inte är i deras bästa intresse.

Thaler och Sunstein beskriver två distinkta system för behandling av information om varför människor ibland handlar mot eget intresse:

System 1

Är snabbt, automatiskt och mycket mottagligt för miljöpåverkan.

System 2

Bearbetningen är långsam, reflekterande och tar hänsyn till tydliga mål och avsikter.

När situationer är alltför komplicerade eller överväldigande för en persons kognitiva fö måga, eller när en individ står inför tidsbegränsningar eller annat tryck, tar System 1 över beslutsfattandet.

System 1 bygger på olika dömande heuristik för att fatta beslut, vilket resulterar i snabbare beslut. Tyvärr kan detta också leda till suboptima beslut.

Faktum är att Thaler och Sunstein spårar felaktiga beteende i situationer där system 1-bearbetning överskrider en persons uttryckliga värderingar och mål. Det är väl dokumenterat att det vanligaste beteendet är att vi är emot förändringar.

Ett exempel på en sådan nudge är att byta plats för godis i en butik, så att frukt och andra hälsosamma alternativ ligger bredvid kassan medan skräpmat och godis flyttas till en annan del av affären.

Typer av nudges

Nudges är små förändringar i verkligheten som är enkla och billiga att genomföra. Människor är mer benägna att välja ett visst alternativ om det är standardalternativet. Till exempel fann Pichert & Katsikopoulos att ett större antal konsumenter valde alternativet förnybar energi för el när den erbjöds som standardalternativ.

“Social proof heuristic” refererar till tendensen för individer att titta på andras beteende för att hjälpa till att styra sitt eget beteende. Studier har funnit att nudging har haft framgång i att få individer att göra hälsosammare matval t ex.

När en persons uppmärksamhet riktas mot ett visst alternativ blir det alternativet mer tydligt för individen, och han eller hon kommer sannolikt att välja det alternativet. Som ett exempel köpte konsumenterna mer frukt och hälsosamma mellanmål när de flyttades bredvid kassaregistret i mataffärerna på tågstationer i Nederländerna.

Tillämpning av teori

Både premiärministern David Cameron och president Barack Obama försökte anställa nudge-teoretiker för att främja inhemska politiska mål under sin tid.

Nudge-teorin har också tillämpats på företagsle ning och företagskultur, t.ex. i fråga om hälsa, säkerhet och miljö (HSE) och HR. När det gäller dess tillämpning på HSE är ett av de främsta målen med nudge att uppnå en “nollolyckekultur”.

Ledande Silicon Valley-företag är föregångare i att tillämpa nudgeing i sin företag uppsättningar. Dessa företag använder nudlar i olika former för att öka produktiviteten och arbetsglädje hos de anställda. Nyligen har företagen fått stort intresse av att använda det som kallas “nudge management” för att förbättra produktiviteten hos sina tjänstemän