Med rätt kunskap och verktyg kan du som leder utan att ha ett formellt chefsansvar göra stor skillnad för dig som ledare men också dina medarbetare.

Får du metoder och konkreta verktyg för att tydligöra och effektivisera ditt ledarskap på hur du motiverar dig själv och andra, prioriterar och delegerar mer effektivt, leder förändring samt hanterar stress och konflikter kan ge stor skillnad.

Viktiga delar i inofficellt ledarskap:

– Tydlighet i ledarrollen

– Gruppdynamik och ledarskapets faser

– Verktyg för effektivitet

– Att leda förändring

– Konflikthantering och svåra samtal

– Effektiv problemlösning

– Stress och proaktivt ledarskap

– Motivation och drivkrafter

– Att vara ledare och inte kompis

– Hjärnan ur ett ledarskapsperspektiv

För du som jobbar som ledare, men inte har ett formellt chefsansvar för den personal som du leder är det viktigt att förstå hur man leder en andra oavsett om man är ny i sin roll eller ha en längre tids erfarenhet, det finns något nytt att lära för alla.

Du kan till exempel jobba som:

– Projektledare

– Teamledare

– Samordningsansvariga

– Sektionsledare

– Scrum master

Bra att tänka på:

– Bli modigare i din ledarroll

– Skapa tydlighet kring ledarrollen

– Förstå gruppen och vad de behöver av dig som ledare

– Få medarbetare att göra det som förväntas av dem

– Hantera att vara ledare och inte kompis, i din grupp

– Prioritera och delegera bättre

– Motivera medarbetarna vid målarbete eller förändringsarbete

– Hantera konflikter och svåra samtal bättre, tack vare nya verktyg och insikter

– Förstå olika typer av personligheter och värdet av att vi är olika

– Få insikt i hur hjärnan fungerar och vad du behöver tänka på som ledare