Detta är inte en forskningsstudie utan en uppsats som är gjord. Den har dock vissa delar som är ok och därför tycker jag den är läsvärd även om man ska vara ganska kritiskt till vissa påståenden;

Visuella inlärare

Ca 30% har synen som sin huvudsakliga inlärningskanal. Denna typ av människa lär sig bäst genom synsinnet – genom att läsa eller se bilder och diagram. Deras inlärning sker genom att de tar ”fotogra­fiska bilder” som de sedan kan frammana.

En visuell inlärare person är ofta organiserad, ordentlig, observant, tyst, försiktig, betänksam, Långtidsplanering är dessa människor bra på.

De vill ha en tydlig plan och ett klart syfte. De har stort sinne för detaljer, och det som de har sett, det minns de.

En visuell inlärare person stavar bra. De vill se de ord de ska stava. De vill läsa själv hellre än att bli lästa för. De läser och talar snabbt.

De är försiktiga med att uttala sig till dess allt är mentalt klart.

En levande fantasi, och förmågan att se möjligheter, i detaljrika bilder är också typiskt för den här gruppen.

En visuell inlärare person har en formell, stilla kroppshållning. Blicken riktas snett uppåt när de bearbetar information. De kan också kisa med ögonen under inlärning och blinka när infor­mationen fallit på plats. De pratar med hög röst.

Auditiva inlärare

Ca 25% har hörsel som sin huvudsakliga inlärningskanal och lär dig bäst genom ljud, musik, samtal och diskussioner. De minns stegvis och via sekvenser och procedurer. De är inte helt medvetna om hur de tänker eller känner. De berättar gärna alla detaljer läser gärna högt och prata ofta bättre än de skriver. De använder fone­tisk inlärning för att lära sig språk. De tycker om att skriva som de talar och är inte så noga med stavning och grammatik.

Matematik kan vara svårt för dem.

En auditiv inlärare person minns ljud och röster, och det som förknippas med rytm och musik. De för samtal såväl utåt som inåt, och de minns det som diskuterats. De vill föra en dialog med sändaren av informationen eller med sig själv, och vill sätta egna ord på kunskaperna, vilket kan leda till att de blir långdragna och detaljerade.

En auditiv inlärare person riktar blicken åt sidan när de bearbetar information. Helst vill de ha muntliga svar. De är lätt distraherade. De nickar ibland bekräftande under muntliga genomgångar, lutar huvudet i handen som om de talade i telefon, och ägnar sig åt rytmiska rörelser som kan vara irriterande för andra.

När de talar öppnar de munnen först och sedan kommer ljuden. Deras röst brukar vara melodisk de varierar tonfall och tempo när de pratar. De är bra på att härma .

De talar relativt långsamt. Och bra på att lyssna

Kinestetisk inlärare

Ca 15% har kinestetisk inlärningsprofil att känna och inklusive taktila inlärare. De lär sig bäst när de är delaktiga, rör sig, experimenterar och upplever, genom att göra.

De är starka känslomänniskor och minns intryck och upplevelser.

De gillar fysiska belöningar. Ömsesidigt förtroende är viktigt, och har en stark känsla för rättvisa.

En kinestetisk inlärare person står gärna nära andra, och gillar att vidröra människor. De rör sig mycket och uppvisar stora fysiska reaktioner, de gestikulerar mycket och agerar ut sin fantasi

Det ta tid för dem att lära sig med det som lärs in sitter bra p.g.a. att det är väl integrerat med upplevelser och känslor

Ofta kommer de för sent, sitter ihopsjunkna, och byter kroppsställning ofta.

De varken hör eller ser. Om det inte är roligt ger de snart upp. De vill veta motivet till varför man ska lära sig en viss sak.

Hela tiden försöker de dra till sig sändarens uppmärksamhet, och startar samtal med denne, mest för att få tiden att gå.

Blicken riktas nedåt när de bearbetar information. De arbetar långsamt. De pekar när de läser, och tycker om böcker med oregelbunden layout. Handstilen är tjock, pressad och inte så bra. De är dåliga på detaljer. När de talar har de hakan ned och använder en låg röst.