Läser “Allt om vetenskap tema”-magasinet “Historia” nummer 2-2014 på sidan 21-59

8 juni 793 kom första anfallet mot Englands nordöstra kust, mot klostret Lindisfarne, och detta ansågs vara starten på vikingatiden.

Dessa skandinaver kallade sig inte entydigt vikingar, t ex Frankrike kallade dem nordmän, England daner eller hedningarna, österut ruset eller väringar, muslimska Spanien al-madjus (“eldsäkrare”). Själva namnet Viking kommer troligen under århundradena före vikingatiden som en beteckning för något som var sjökrigare eller medlem av ett krigarbrödraskap. Senare ändrades betydelsen till att bli “resa i viking”, dvs någon som seglar ut för att vinna gods och guld.

 

 

Vid denna tid fanns inga tydliga landsgränserna utan små kungadömen som sinsemellan knöt olika bestående militära och politiska allianser. Nordborna hade kulturen, språket och religion gemensamt.

Vikingarna plundringståg, handelsresor och upptäcktsfärder skedde längs ryska floder till Svarta havet och Kaspiska havet i öster och upprättade kolonier på Island och Grönland samt kom till och med så långt som Nordamerikas nordostkust (år 1230-1270 som vikingarna döpte till Vinkand).

 

Bara i Sverige har man hittat i vikingarnas bosättningar tyger från Kina och Mellanöstern, glas från Persien, mynt från Ryssland och mycket annat.
År 845 seglade Ragnar Lodbroks vikingaflotta upp längs floden Seine och plundrade Paris.
Skandinaviske vikingahövdingen Rollo fortsatte härjningarna i Medelhavet under åren 858-862; Ibiza, Formentera, Mallorca, Menorca samt södra delen av frankerriket.
År 865 anfölls England av enväldig vikingahär, mellan 2000-5000 soldater, tog över större delen av England.

De skapade en koloni i Nordamerika (Maine) på ca 160 personer runt 1000-talet (Columbus landsteg Bahamas 1492!) men återvände till

Grönland. Varför vet man inte men kanske berodde de på ett för litet befolkningsunderlag  från Grönland (utvandring i större skala), brist på en stark ledare eller ett stort hot från urbefolkningen.

Många tvivlade på att vikingarna var först i Nordamerika, men på 1960-talet lyckade norske forskaren Helge Ingstad hitta en vikingaboplats på den nordligaste spetsen av Newfoundland, vid L’Anse aux Meadows, på Kanadas sydöstra kust. Efter det tystnade kriterier som ansett det bara var sagor.