Läste i Metro fredagen 2014-11-14 om en artikel Tomas Lundin och hans recension av boken “No Bull” skriven av författaren André Persson.

André menar att energidryckerna gör oss både påtända (socker rus) och feta och kommer bli vår nästa stora hälsofälla.

Han menar också att vi behöver verkligen inte detta då vi redan sover 1 timme mindre per natt än för 30 år sedan. I boken “No Bull” kan man följa framväxten av 24-timmars samhället och hur energidryckerna vuxit till miljardindustri. Energidryck ger oss dock falsk energi som bara skjuter upp tröttheten till framtiden. Det är som att ta ett sms-lån av dig själv, räntan är skyhög och du kommer kanske aldrig kunna betala tillbaka. Energidryckerna har bara ersatt läsken, men istället har vi blivit påtända av drycken som grädde på moset.

 

För att kunna överleva i 24-timmars samhället måste man se på andra saker
också så som att se till at den enda aktiviteten som sker i sovrummet är sömn, sex och “analog” lösning som kan hjälpa dig att somna. Sätt upp regler för vissa tider på dygnet och vissa platser ska vara skärmfritt.
Det blå ljuset från skärmarna bidrar till att förändra vår produktion av sömnhormon. Ett hormon som enligt vetenskapen är viktigt om vi inte ska få cancer t ex. Försök att få en timmes dagsljus per dag utomhus.

Som kontrast… Såg Skavlan 2014-11-07 där Neandertalmänniskan, Homo neanderthalensis, Staffan Pääbo berättade att vi nutidsmänniskor, Homo sapiens, har mellan 1-2 procent neandertal i oss. En art som levde från 300 000 – 400 000 år sedan och levde parallelt med nutidsmänniskan 30 000 – 40 000 är sedan.

Tydlig har vi korsat oss med varandra och därför finns det gener från dem. Men det fanns också en hel del andra människosläkten, men de verkar ha försvunnit allt eftersom. Har homo sapiens utökade sina territorium och utplånat dem?

Det som också är intressant är att det finns däremot ingen dna i afrikaner, dvs att de korsade sig inte med neandertalare.

Vi har fått en del bra saker från neandertalaren så som immunitet från vissa virus och sjukdomar, men också det som framkallar diabetes typ 2. Det som räddade neandertalaren som hade en del svältperioder har idag blivit ett problem (för att vi istället har överflöde av mat).

NEANDERTALMÄNNISKAN

Neandertalmänniskan, Homo neanderthalensis, var nära släkt med vår egen art, Homo sapiens. Enligt dna-studier delade vi en gemensam anmoder för uppemot 500 000 år sedan. Anmodern var sannolikt Homo heidelbergensis som levde i Afrika, västra Asien och Europa.
Hjärnvolymen var något större hos neandertalarna än hos oss själva och det är rimligt att anta att de hade någon form av språk. De verkar dock inte ha haft lika avancerad teknologi som Homo sapiens och deras utdöende kan ha berott på att de hade svårt att konkurrera med de moderna människorna när dessa vandrade in i Europa för cirka 40 000 år sedan.
Källa: TT/Nature & Science