Läste i Metro 2014-12-08 om att det nu finns ekologiska jätteräkor. De som tidigare av många livsmedels- och restaurangkedjor bojkottades på grund av miljöskäl.

Findus (infrysning, försäljning och distribution) och Vegafish (odling) planerar att bygga en klimatsmart anläggning som utnyttjar spillvärme och överskottsnäring i ett evigt kretslopp, utan utsläpp och antibiotika som annars är vanligt vid odlingarna världen över.

Så nu kan det bli “när”-odlade jätteräkor på Findus fabriksområde Bjuv. De tänker försöka täcka halva svenska marknaden på 350 ton/år. Redan våren 2015 producera 150 ton räkor.

Problemen har varit många och stora i de tropiska mangroveskogar som skövlats för att ge plats åt
odlingsdammar. De odlas i dammar och på åkermark, med stora miljöpåfrestningar som följd.

Det är en av orsakerna till att hälften av mangroveskogarna är borta. Mangrove är livsviktig för marina biologiska livet och skyddar mot översvämningar.