I Metro 2014-04-14 skrivet Viktor Ander att han tycker ett kontantlös samhälle vore att föredra och menar att det är mycket säkrare, snabbare och enklare. Han menar att det gamla uttrycket börjar bli just gammalt och det stämmer inte längre.

Law 6

Men det finns också andra aspekter såsom om att man blir lyckligare av pengar eller inte?