Läser en mycket intressant Metro från torsdagen 2015-10-22 och en artikel av Björn Hedensjö. Han skriver:

“Ja, det borde verkligen finnas mer blommor och bullar på jobbet”, sa min kompis när vi pratade om feedbackkultur på arbetsplatser. Inget ont om blommor och bullar, men jag fick då berätta att hon missat min poäng. Positiv förstärkning handlar nämligen om så mycket mer än att få till mysig stämning. Som att skapa en känsla av mening och stark motivation hos medarbetare – och att se till att saker faktiskt händer på jobbet.

Trots att det inte finns något ledarskapsverktyg som är viktigare för att nå dit man vill är vettig återkoppling på medarbetarnas arbetsinsatser något man struntar i på många håll. Det är inte ovanligt att den enda gång anställda får feedback på sitt arbete är vid ett årligt medarbetarsamtal.

Det finns flera problem med det. Ett är att det är svårt att veta om man jobbar med rätt saker om man aldrig får höra något om det. Ett annat är att det är förödande för motivation och lojalitet till organisationen.

Så vad är bra att tänka på? Forskning visar föga förvånande att avsändarens trovärdighet är viktig – några väl valda ord om din skidåkning betyder oändligt mycket mer om de kommer från Charlotte Kalla än om de kommer från mig. Därför har du med stora yrkeskunskaper eller som sätter löner ett större ansvar än andra

Feedback ska också vara så specifik som möjligt och komma nära i tid – vad har fungerat bra för just dig, nu eller nyss, och vilka positiva effekter har det fått?

Svepande, fördröjt beröm om allmän duktighet är i stort sett meningslöst. Det är dessutom viktigt att feedback till största delen handlar om att förstärka det som fungerar bra.

När man bara får höra om sådant som inte funkar skapas en kultur där prestationskurvan når upp till och planar ut på den nivå där medarbetarna undviker skäll. Ingen kommer att lyfta ett endaste finger i onödan i en sådan organisation

Har ni en vettig feedbackkultur på din arbetsplats? Det är i så fall mer värt än ett Mount Everest av bullar.

Inklistrat från http://www.metro.se/kolumner/feedback-handlar-om-sa-mycket-mer-an-mysig-stamning/EVHojv!sY9AyfpULLTmQ/