I all förändrings-, projektledning etc är det bra att ha en modell att leva efter. Lean använder sig av PDCA modellen som jag kort kommer gå igenom nedan:

• Plan (Planera):
Ett av de viktigaste värdena inom något företag är att identifiera viktiga affärsprocesser som kommer att ge ett önskat resultat. Att ha förståelse för viktiga affärsprocesser som krävs för att driva verksamheten och öka prestanda sätter grunden för processförbättring. När grunden är klar och viktiga processer är på plats, ska det vara lätt att förstå och identifiera problem inom en process och skapa en lämplig processplan för att hantera den.

• Do (Gör):
Viktiga affärsprocesser kräver kontinuerlig utvärdering för att eliminera brister och maximera prestanda. Det är nödvändigt för organisationer att förstå problemet och analysera grundorsaken för att utveckla en handlingsplan för att lösa systemiska problem och förbättra processen. Testning är en del av “Do” -fasen för att hitta effektiva lösningar på processproblemet.

• Check (Kontrollera):
Effektiviteten av nyckelprocesser beror på effektiviteten i de processplaner som införts för att förbättra. Utan att följa upp effektiviteten av korrigerande åtgärder och resultat blir det nästan omöjligt att fastställa processfunktioner och förbättringar. Mätning, övervakning och utvärdering av processresultat kommer att hjälpa beslutsfattare att skapa den bästa lösningen för förbättring.

• Act (Agera):
Justera processen genom att införliva korrigerande åtgärder. Med detta steg kan företagsorganisationer dela med sig av bästa praxis, dela lärdomar och omfördela nya processer med arbetskraften.

Processförbättring är ett engagemang, inte bara en engångshändelse! Åtagande krävs inte bara från processägare utan också från ledningen och ledarskapet.

Plan-Do-Check-Act-modellen är en återkomman cykel som hjälper organisationerna att sträva efter högpresterande och kontinuerligt lärande. Som Deming citerade “Kvalitet är allas ansvar”.

En viktig del i förbättringsarbetet är också “know your numbers” eller som Deming också uttryckte det;

“Without data you’re just another person with an opinion”
– Edward Deming