​”NLP står för Neurolingvistisk programmering en beteckning som innefattar de tre viktigaste komponenterna vilka tillsammans skapar mänskligt medvetande: neurologi, språk och programmering.

NLP beskriver det grundläggande dynamiska samspelet mellan sinne (neuro) och språk (lingvistik) och hur detta samspel påverkar kropp och beteende (programmering).

De grundläggande delarna av NLP skapades av Richard Bandler och lingvistikprofessorn John Grinder tillsammans med en handfull andra människor, bland andra författaren Robert Dilts”.

NLP är en modell som beskriver hur vårt inlärningsbete­ende fungerar, och hur vi med språket programmerar hjärnans celler och därmed vårt beteende.

Det finns 3 olika inlärningstyper, och för de flesta fungerar alla tre inlärningskanalerna, men någon av dem är dominant:
◦visuella inlärare; lär sig bäst genom synsinnet
◦auditiva inlärare; lär sig bäst genom hörseln
◦kinestetiska inlärare; lär sig bäst när de själva är delaktiga

I varje grupp man möter som chef, utbildare, handledare eller mentor anses alla dessa tre inlärningstyper finnas representerade.

Men tänker vi på det när vi presenterar något?