Tänkte och reflekterade på den målprocess som jag ofta är mitt uppe i under mina uppdrag. Det är många som direkt går på målarbetet, men det behöver finnas en grund eller kanske mer korrekt, en “riktning” som måste till – innan man går in på målarbetet.

Vision

Avdelning X är en verksamhet som säkerställer att organisationen inte skapar “egna” initiativ, som i sin tur skapar problem/extra arbete i nästa steg utan ser övergripande på processer. Då kan deras vision bli “Vår verksamhet ska bli världsledande på att synkronisera verksamhetens olika processer för att skapa mervärde för hela organisationen”

Mission

Detta handlar om varför finns vi, dvs vilket syfte och nytta gör vi för restreande bolaget eller våra kunder etc. T ex att “Avd X stödjer verksamheten, hantera inkommande önskemål/aktiviteter xxxxx”.

Viktigt att också tala om vad man inte gör så som; Avd driver inte egna projekt utan överlämnar det till projektledare, däremot deltar i projekt så som styrgruppsmedlemmar, projektmedlemmar eller deltar i referensgrupper.

Mål

För att få framdrift och en positiv påverkan och skapa värde (dvs mätbara punkter för att se om vi går mot vår mission) behöver man sätta upp SMARTa mål. Självklart kan man tycka, men sker det egentligen? Och framför allt följer vi upp dem? Om inte varför lägga tid på det överhuvudtaget?

Detta är grunden för att verksamheten ska komma framåt enligt min erfarenhet och kunskap…

Och visst… jag kanske sparkar in öppna dörrar men hoppas du som läser tycker det är en bra påminnelse… 🙂