Så hur påverkar man organisatoriska förändringar?

Att tro att en person kommer att hjälpa oss att förändras är en myt naturligtvis och nonsens. Det är omöjligt att förändra någon annan, men man kan försöka påverka, men förändringen kommer alltid ifrån personen själv. Ingen annan, även om en del tror annat.

Jag har jobbat med förändring under väldigt många år som chef, i mer än 25 år. Säkert har många andra också liknande erfarenheter och gjort organisationsförändringar och att framför allt att just implementera en strategisk förändring i den egna organisation är en stor utmaning.

Tidigare ansågs nog alla som arbetade med människor och kultur som ganska oproduktiva, när det viktiga var att effektivisera och mäta resultat per individ. Men idag svänger ledarskapet över till att arbetar med värdeprocesser och -strukturer som möjliggör positiva resultat för att producera den optimala kundupplevelsen och istället just därför “Put your employees first, customer second…” som Richard Branson sa.

Processen i förändringsarbete är ofta liknande i alla bolag. Om jag kan intervjua människor över hela företaget för att lyssna på deras åsikter om behovet av förändring och deras idéer om vad man ska göra – är det ofta en mycket bra input till att förstå vart man är in förändringscykeln.

Det behöver finnas möten där jag skulle kunna mata tillbaka de olika synpunkterna och de som lyssnar tar till sig informationen på ett strukturerat sätt. Vi behöver spendera vår tid på “diskussionspunkter”, inte kallar aldrig dem “meningsskiljaktigheter” eftersom ett sådant språk förstärker människors positionering.

Så vi måste få en synkning och accept för förändringen, för annars händer ingenting, dvs om alla gör exakt de som de gjorde i går och inte förändrar något. Viktigt därför att ha öppet sinne och få personalen komma överens genom vilka åtgärder behöver göras och sedan hjälpa dem att fullfölja förändringen.

Innovation startar ofta en förändring; vi skapar eller återuppfinner något. Vi upptäcker en ny teknik som vi kommer ha användning för i vår verksamhet. Denna “idé” leder till något som vi kan utveckla och sedan testa och genomföra förändringen. Därefter måste vi integrera den nya produkten eller verksamhetsprocessen med vår existerande kärnverksamhet.

Senare i processen är viktigt att vi mäter var vi var, vart vi är just nu och gör en plan att förbättra samt mäta igen för att kvantifiera förbättringen.

För tillväxten i intäkter och vinst beror på hur bra ett företag innoverar, integrerar och förbättrar kontinuerligt…