Ja, det gör ju det! Läste en artikel i tisdagens Metro (2014-03-18) om ”Här får de anställda dela på ledarskapet”. Företaget Centigo har till och med avskaffat cheferna. Och istället får de anställda vara delaktiga i besluten.

Konsekvensen av det? Ja, t ex säger de att; ”Om ingen vill arbeta med en ny kund så blir det ingen affär”. ”Take that to the Board of Directors”, och de sätter styrelse-kaffet i halsen! Nja, kanske inte alla styrelser, men de som är konservativa i alla fall och tänker mycket transaktionellt ledarskap.

Men kan man driva ett företag utan ledare? Troligen inte men det man gör istället är chefer har man coachande ledare. Centigo har distribuerat ledarskap eller som det också kallas holacracy. Coachernas uppgift är att se till att medarbetarna har den information som behövs för att kunna fatta beslut, samt att de följer deras affärsstrategi.

Jag var på en föreläsning på IHM där den danske Lars Kolind för många år sedan. Lars berättar hur han rev byråkratin på ett bolag som gjorde hörapparater i Danmark, och de senare byggde upp det med distribuerat ledarskap istället. Jag läste hans bok senare, som heter ”Kolind kuren”. En omvälvande och intressant resa han gjort med deras bolag. Det enda nackdelen (om nu det är en nackdel) är personalomsättningen. Ingen vill sluta på det cirka 300 personer stora företaget.

Lars hade en ambition att starta ett nytt bolag med samma ledarskap om året. Om han lyckades eller inte vet jag inte, men jag lämnade mitt visitkort till honom och bad honom höra av sig när det fanns plats för mig i något av dess nya bolag. Personligen tror jag mycket på denna företagskultur och är övertygad att den kommer starkt.

Nya medarbetare får tänka om och tänka rätt när de kommer till Centigo eftersom det är så diametralt annorlunda från våra ”ordinarie” bolag. Medarbetarna får ta ett större ansvar och känna delaktighet. Detta gör att medarbetarna utvecklas och får påverkan på besluten, men också ta ansvar för konsekvenserna. Så har en medarbetare tagit på sig en uppgift ska man också leverera.

Men det viktigaste av allt är att det skapas ett stort engagemang för de kunder de har, och det är ju förutsättningen för att man ska har ett bolag från första början.

Så vad är då komponenterna i ett holacracy företag;

Tillgängliga coacher/ledare

Eftersom det är så viktigt att diskutera med sina ledare måste de finnas tillgängligheten. Så det är en otroligt viktigt del. Det innebär att ledaren är på plats och inte t ex i möten eller instängd på något kontor.

En parates är kanske vissa av er minns chefens cellkontor med ljusknappar ”rött, gult och grönt” utanför dörren? Där chefen satt inne på kontoret och dirigerade personalen via en ljusknapp, dvs om du skull komma in eller vänta. Vi är långt från den verkligheten i ett holacracy bolag som ni förstår-

Öppenhet

Alla som är med i denna typ av bolag måste våga säga sin mening och vad de kan. Vara tydliga med vad de vill göra och ha en öppenhet om det. Förstå att stort ansvar kräver stor förståelse för konsekvenserna av ditt handlande.

Tydlig affärslogik

Ett nytt ord för mig men inser att det är väldigt likt affärs strategi, eftersom det innehåller ”vad företaget ska göra, hur arbetet ska gå till i praktiken och vilka målen är”. Kanske har de valt ett annat ord för att inte bli förväxlade med konservativa bolags buzz-words? Oavsett är det viktigt att det är medarbetarnas fulla förståelse och att de har en gemensam syn på vad bolagets mission och vision är.

Skulle jag vilja jobba där själv? Absolut! Jag skulle vara som gjuten och stor trivas i ett sådant bolag… Skulle du vilja jobba på ett sådant bolag? För de blev ju utsedda till en av Sveriges bästa arbetsgivare 2013…