Älghuvuden

Lyssnade på Karin Tornelius från Tuff Ledarskapsutbildning för många år [...]