Feedbacktrappan – och konsten att ge konstruktiv feedback


 Feedbacktrappan Mycket bra artikel från Disc Analys Nyckeln till god kommunikation och ett effektivt ledarskap ligger ofta i att både kunna ta och ge konstruktiv feedback, vilket får medarbetare att både växa och prestera bättre. Dessutom får feedback medarbetare att sträva efter att uppnå uppsatta mål. Men för att nå fram bör feedbacken framföras […]

”Varför gör de inte som jag säger?”

Artikel av Erik Matton, Psykolog och författare som håller i OBM-utbildningar När våra medarbetare inte utför det vi bett dem att göra så går vi väldigt ofta i en fälla. Vi tillämpar återigen samma strategi för att påverka dem som misslyckades förra gången. Vi säger åt dem igen. Och igen. Sedan mailar vi. Och sedan […]

70% av förändringar misslyckas = Myt

Har du hört den förut? ”Sju av tio förändringar misslyckas” – i hur många powerpoints om förändring förekommer inte denna faktoid? Spridd av allt från Handelshögskolan till inspirationsföreläsare och konsultbolag. I artikeln ”Do 70 Per Cent of All Organizational Change Initiatives Really Fail?” (journal of change management, volym 11 2011) går Mark Hughes till botten […]

Varför ska vi ta reda på vår nivå av processmognad?

Artikel av Anna Nyström, journalist och skriver för Astrakan om verksamhetsutveckling. Det finns många vinster med ett processorienterat arbetssätt. Processen gör det tydligt för alla hur vi arbetar och hur vi ser på arbetet, hur vi prioriterar i förhållande till andra uppgifter och hur vi kan samarbeta som en organisation för att uppfylla kundens behov […]

Vad är Nudging?

Var på seminarie på Astrakan Utbildning 2018-09-28 och lyssnade på Nudging. Nudge är ett begrepp inom beteendevetenskap, politisk teori och ekonomi som föreslår positiv förstärkning och indirekta förslag som sätt att påverka beteende och beslutsfattande för grupper eller individer. Och heuristik betyder läran om människansbeteende, tankar, känslor och samspel med andra människor. Nudging konceptet har […]

Feedback kultur?

Att införa en feedbackkultur syftar till att involvera ledningsgruppen, HR-avdelningen, chefer och medarbetare. Det är inte enbart en chefsfråga, det är en organisationsfråga. En utvecklingskultur Feedback, på rätt sätt, är ett kraftfullt verktyg för att utveckla individer, grupper, processer, samarbeten, relationer och hela organisationen. Feedbackkultur innebär att kunskap om feedback och en vilja att ge […]

8 ledarbeteenden som skapar tillit och mindre stress

Visste du att dina medarbetare själva kan producera ett ämne som ger mindre stress och genererar bättre resultat? Hormonet heter Oxytocin och du som ledare kan hjälpa till att trigga produktionen. Läs vad forskningen säger och hur du får det att hända. Casual business people raising hands in circle in sunny office meeting Kroppsegen substans […]

Att leda andra utan att vara chef

Med rätt kunskap och verktyg kan du som leder utan att ha ett formellt chefsansvar göra stor skillnad för dig som ledare men också dina medarbetare. Får du metoder och konkreta verktyg för att tydligöra och effektivisera ditt ledarskap på hur du motiverar dig själv och andra, prioriterar och delegerar mer effektivt, leder förändring samt […]

Vilka beteenden har då människor inom respektive inlärningstyp?

Detta är inte en forskningsstudie utan en uppsats som är gjord. Den har dock vissa delar som är ok och därför tycker jag den är läsvärd även om man ska vara ganska kritiskt till vissa påståenden; Visuella inlärare Ca 30% har synen som sin huvudsakliga inlärningskanal. Denna typ av människa lär sig bäst genom synsinnet […]

Att leda i förändring

– tydligt, förtroendeskapande och effektivt ledarskap! Globalisering, ökad konkurrens och accelererande teknologisk utveckling är några av de drivkrafter som gör att förändring är ett mer eller mindre konstant tillstånd i många organisationer. För att leda i förändringar, och att leda förändringar, behöver du ett personligt ledarskap som är tydligt, förtroendeskapande och effektivt. För att klara […]

Hoppa till verktygsfältet