Hur mår jorden egentligen?

Läser i MX 2014-06-26 om att genomsnittliga temperaturen på Jorden [...]