Hoppa till verktygsfältet

Varför skapa en webbsida om det jag brinner för, dvs det nya moderna ledarskapet? “Varför inte?” som min gode vän och mentor Roger Lindberg troligen skulle ha sagt!

Jag kommer i denna webbsida och mina bloggar försöka skapa en ökad diskussion om det ledarskap vi har idag, och varför vi fortfarande har kvar ett ledarskap från 1960-talet som fungerar dåligt. Varför har den inte utvecklats under alla dessa år fast allt annat har gått med rusande fart? Frågorna är många och jag hoppas vi tillsammans kan reflektera samt kanske till och med påverka även i det lilla till att det blir bättre?

Jag har studerat en Master of Art (2012-2017) inom ”Leading Innovation & Change”. Gjorde forskning inom ledarskap och  skrev min avhandling inom ämnet; “Tranformational Leadership” eller Utvecklande ledarskap (UL) som vi nog skulle översätta det till svenska.

Jag läste nyligen en väldigt intressant artikel ”Ledarskap för en ny tid” av Anders Jansson. Han skriver om en ny bok av Folke Hasselmark ”Följ mig! – en ledarskapsresa i tiden”. Det handlar om att det traditionella ledarskapet med chefer som leder och arbetare som följer är en struktur som lever kvar. Men hur effektiv är den? I boken möter dåtid nutid.

På Massachusetts Institute for Technology gjorde man en övning några elever som kallades Sloan Fellow Program. Uppgiften var att skapa ett bolag som skulle producera korta texter till gratulationskort. Enligt professorn Edgar Schein så skapade alla grupper organisationer med flera nivåer med chefer och några copywriters. Automatiskt hade de skapat bolaget som det brukar traditionellt se ut.

Vi har lämnat industrisamhället och gått in i IT-, ICT- och rymdteknik värld, men egentligen lever vi fortfarande kvar i ledarskapstänk från förr. Arbetarna ses som militära soldater som hålls under uppsyn av befäl. Man anser att några få har expertisen, några har viss kunskap och resten styrs och ska följa arbetsbeskrivningen. Fortfarande ritar vi organisationsscheman hierarkiskt och status är hur många du har under dig. Företaget ses som en maskin där alla är en kugge.

Transaktionellt ledarskap.

Bilden från 1900-talet är att ledaren är stark och kunnig medan följarna är svaga, passiva och beroende av ledaren. Så följarna måste instrueras, formas, kontrolleras och motiveras. De dugliga blev ledare och de andra var egentligen förlorarna. Problemet är att denna teori är föråldrad och fungerar inte längre. Idag vill inte människor vara disciplinerade soldater i samhällets eller företagens tjänst. Det ledarskap som fanns under industrins epok fungerar inte på intellektuellt eller innovativt arbete. Idag är medarbetarna välutbildade och självmedvetna. Företagen eller staten kan inte garantera vare sig anställning eller pension. I tider som detta måste vi gå mot ett modernare ledarskap.

Företagen skickar sina chefer på ledarskapsutveckling, men det är svårt att se någon större förändring med de nya insikterna cheferna fått. Varför? För att både deras chefer och verksamheten sitter fast i gammal tankemodell där ledaren som förväntas ta allt ansvar och de längst ner i hierarkin inte ser det som självklart att samverka. Det blir därför ingen vinnande organisation. Det innebär också att det slösas mängder med pengar i onödan på olika ledarskapsutbildningar.

Alla forskare är överens om att vi inte kan lära oss något om ledarskap om vi inte studerar dem vi följer. Men att följa någon är ett fritt val i dag i en allt högre grad än tidigare. För att vi ska se en förändring i ledarskapet måste ledare vara tydligare och ”walk the talk” i en mycket högre grad där det gemensamma ansvaret är tydligt. Det är inte ledarens ansvar att allt ska hända, utan allas ansvar att göra sin del.

I en värld med ständig teknisk utveckling, snabbare kommunikationsvägar och globalisering är en gammaldags toppstyrd organisation både långsam och ineffektiv. Big Boss är en dinosaurie idag.

Transformellt ledarskap.

Relationer är något vi idag kanske inte så ofta jobbar med eller underhåller, men det är avgörande för att bygga fungerade organisationer. Relationer bygger på ömsesidig respekt och tolerans och kan inte tvingas på någon. Alla relationer måste underhållas för att de ska bli bra. Om inte följs den av besvikelse, vrede och sedan apati och relationen förstörs. Problemet med underpresterande grupper ligger ofta i att det handlar inte bara om att utbilda chefen utan alla i gruppen och med ungefär samma sak.

Till exempel NASAs rymdskyttel Columbias som exploderade den 1 februari 2003 berodde på 2 saker. Den ena var ett tekniskt fel med en bit av isolering som lossnat och slog sönder delar som föranledde explosionen. Orsaken till detta var en organisatorisk, i form av kommunikationsproblem mellan grupperna som inte lyssnade på varandras synpunkter och farhågor. Man startade därför Leadership Acadamy Program som byggde på slutsatserna man fick fram från denna händelse.

De två första vara att ledarna måste leda med sitt exempel och tillåta avvikande meningar i sin organisation. Det tredje behovet var att ledarskapet måste utvecklas på alla nivåer i organisationen. Och man sa ”Everyone can and should be a leader, regardless of whether they supervise others”. När det behövs måste alla kunna ta ett steg fram och kunna vara ledare. Tre Kronors lagkapten Staffan Kronwall förklarade varför Sverige vann ishockey VM-guld 2013; -Vi var 25 ledare i omklädningsrummet!

Med alltmer välutbildade medarbetare finner ledaren dessutom att de nyanställda har mer formell utbildning än de själva har. Det är en naturligtvis en utmaning för en transaktionell chef, men en självklarhet för en transformell ledare eftersom det ger fantastiska möjligheter för utveckling av verksamheten.

Hur ser då det goda ledarskapet ut som ska fungera idag och i framtiden?

Utvecklande Ledarskap

Svaret enligt mig är Utvecklande Ledarskap! Därför försöker jag dra mitt strå genom denna blogg men också två grupper på Linked In som heter ”Share It Leadership” en på svenska och en på engelska. Tanken är att ge tips på bra artiklar, videoklipp och information om det goda ledarskapet till alla som vill bli moderna ledare. Att börja tala om problemet med ett föråldrat ledarskap är avgörande för Sveriges framtida framgångar. Vi har förutsättningarna och än så länge har inte till exempel Indierna detta ens på kartan, än…

Sverige har börjat förstå att det behöver göras något, men nu till den svåraste delen! Vi behöver tänka oftare på Nikes slogan, dvs ”Just do it!”

Share It Leadership

Gå gärna med i Share It Leadership gruppen på Linked In!

 

SparaSpara

SparaSpara