70% av förändringar misslyckas = Myt

Har du hört den förut? ”Sju av tio förändringar misslyckas” – i hur många powerpoints om förändring förekommer inte denna faktoid? Spridd av allt från Handelshögskolan till inspirationsföreläsare och konsultbolag. I artikeln ”Do 70 Per Cent of All Organizational Change Initiatives Really Fail?” (journal of change management, volym 11 2011) Läs mer…

Vad är Nudging?

Var på seminarie på Astrakan Utbildning 2018-09-28 och lyssnade på Nudging. Nudge är ett begrepp inom beteendevetenskap, politisk teori och ekonomi som föreslår positiv förstärkning och indirekta förslag som sätt att påverka beteende och beslutsfattande för grupper eller individer. Och heuristik betyder läran om människansbeteende, tankar, känslor och samspel med Läs mer…

Feedback kultur?

Att införa en feedbackkultur syftar till att involvera ledningsgruppen, HR-avdelningen, chefer och medarbetare. Det är inte enbart en chefsfråga, det är en organisationsfråga. En utvecklingskultur Feedback, på rätt sätt, är ett kraftfullt verktyg för att utveckla individer, grupper, processer, samarbeten, relationer och hela organisationen. Feedbackkultur innebär att kunskap om feedback Läs mer…

Att leda i förändring

– tydligt, förtroendeskapande och effektivt ledarskap! Globalisering, ökad konkurrens och accelererande teknologisk utveckling är några av de drivkrafter som gör att förändring är ett mer eller mindre konstant tillstånd i många organisationer. För att leda i förändringar, och att leda förändringar, behöver du ett personligt ledarskap som är tydligt, förtroendeskapande Läs mer…