Hoppa till verktygsfältet

Neurolingvistisk programmering (NLP)?

​”NLP står för Neurolingvistisk programmering en beteckning som innefattar de tre viktigaste komponenterna vilka tillsammans skapar mänskligt medvetande: neurologi, språk och programmering. NLP beskriver det grundläggande dynamiska samspelet mellan sinne (neuro) och språk (lingvistik) och hur detta samspel påverkar kropp och beteende (programmering). De grundläggande delarna av NLP skapades av Läs mer…